Monthly Archive: Eylül 2011

CentOS’da timezone ayarlanması 0

CentOS’da timezone ayarlanması

rm /etc/localtime ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime date diyerek durumu görebilirsiniz. Tabi eğer ta kurulum yaptıysanız system-config-date komutu ilede değişikliği yapabilirsiniz ama boşverin ne gerek var. Yukarıdaki şekilde halledin işte.

imagemagick install 0

imagemagick install

yum install ImageMagick.i386 yum install ImageMagick-devel.i386 pecl install imagick echo “extension=imagick.so” > /etc/php.d/imagick.ini   service httpd restart cd /usr/local/src # wget http://pecl.php.net/get/imagick-2.2.2.tgz # tar zxvf ./imagick-2.2.2.tgz # cd imagick-2.2.2 # phpize # ./configure #...