Monthly Archive: Mayıs 2012

Interworx Kontrol Panel Lisansımı Nasıl Etinleştirebilirim ? 0

Interworx Kontrol Panel Lisansımı Nasıl Etinleştirebilirim ?

Önkoşullar 1. InterWorx Kontrol Paneli yüklenmiş ve henüz etkinleştirilmemiş bir sunucu 2. InterWorx Kontrol Paneli lisans anahtarı. Lisans anahtarları yetkili bir InterWorx Kontrol Paneli Bayi Ortakları üzerinden satın alınabilir Etkileşimli Aktivasyon Prosedürü SSH InterWorx...

Interworx Sistem Gereksinimleri 1

Interworx Sistem Gereksinimleri

Interworx kontrol paneli dedike ve sanallaştırılmış linux sunucular üzerinde çalışabilir. Aşığıdaki belirtilen donanım ve yazılım gereksinimlerini karşılaşdığınız takdirde sizde hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Burada belirtilen gereksinimler asgaridir. Kullanım amacınıza göre daha yüksek kaynak sağlamanız daha...

Interworx Kurulumu 0

Interworx Kurulumu

Interworx Kurulumu oldukça hızlı ve basit bir şekilde yapılabilmektedir. Sadece kurulum komutunu vermeniz yeterlidir, kurulum esnasında herşey gerektiğini ayarlanır ve bittiğinde lisansınızı etkinleştirerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Önkoşullar 1. Desteklenen minimum donanım yapılandırması en az...

www adresine yönlendirmek 0

www adresine yönlendirmek

Site ziyaretçilerinizi site.com dan www.site.com’a yönlendirmek isterseniz Apache için ; #.htaccess RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.domain\.com RewriteRule (.*) http://www.domain.com$1 [R=301,L] Nginx için ; # /etc/nginx/nginx.conf if ($http_host !~ “^www\.domain\.com$”) { rewrite ^(.*) http://www.domain.com$1 permanent;...

CentOS’a Apache olmadan ApacheBench yüklemek 0

CentOS’a Apache olmadan ApacheBench yüklemek

apr-util’i yükleyin (ab için gereklidir): yum install apr-util yum-utils’i yükleyin: yum install yum-utils httpd’i indirip içinden ab’ı çıkarın: mkdir ~/httpd cd ~/httpd yumdownloader httpd rpm2cpio httpd-2.2.3-43.el5.centos.3.i386.rpm | cpio -idmv mv usr/bin/ab /usr/bin/ab cd ~...

Apache 2.2 mod_rpaf Kurulumu 0

Apache 2.2 mod_rpaf Kurulumu

wget http://stderr.net/apache/rpaf/download/mod_rpaf-0.6.tar.gz tar xvfz mod_rpaf-0.6.tar.gz cd mod_rpaf-0.6 sed -ie ‘s/apxs2/apxs/’ Makefile make rpaf-2.0 make install-2.0 LoadModule rpaf_module /usr/lib/apache/mod_rpaf-2.0.so RPAFenable On RPAFsethostname On RPAFproxy_ips 127.0.0.1 SUNUCUIPADRESLERINIZ RPAFheader X-Forwarded-For