Monthly Archive: Aralık 2017

0

CSF ile Ülkeleri Engellemek

Linux sunucunuza uluslararası ziyaretçilere ihtiyaç duymuyorsanız, onları kolayca engelleyebilirsiniz! Önce CSF’nin kurulu olduğundan emin olmanız gerekir. Başarılı olabilmek için CSF’yi kurma rehberimizi takip edebilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra Rusya, Çin’den erişimi engellemek için okumaya devam...

0

nginx ssl modülü aktive etme

nginxi aşağıdaki parametreleri ekleyerek derleyiniz ./configure –with-http_stub_status_module –with-http_ssl_module make && make install örnek konfigürasyon dosyası server { listen 80; server_name deneme.example.com; rewrite ^ https://$http_host$request_uri? permanent; # force redirect http to https # Enables or...

0

GD Library webp modülü kurulumu

Merhaba gençler, cPanel kurulu sunucunuzda GD nin webp desteğini açmak isterseniz aşağıdaki adımları izleyin ; repoları indirip kuruyoruz wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm rpm -Uvh remi-release-7*.rpm epel-release-7*.rpm wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm rpm -Uvh remi-release-7*.rpm 2. vpx codec’ini...

0

Apache Restart for Load Avarage

# loadBalance.sh # @version 1.0 # @date 21 April 2011 # @author Mike Zriel # @purpose Check load Average and stop apache if over 4 else start apache # @url http://www.zriel.com # cUptime=`uptime |...