Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 30720 bytes)

php.ini dosyanızda

memory_limit satırını bulup değeri arttırınız.

php.ini dosyasına erişiminiz yoksa .htacess ile de çözebilirsiniz.

php_value memory_limit 64M

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir