Apache 2.4 Kurulumu (CentOS üzerine derleyerek)

Apache 2.4.1 indirmek ve derlemek ;

cd /usr/local/src/
wget http://apache.mirrors.pair.com//httpd/httpd-2.4.1.tar.bz2
tar -jxf httpd-2.4.1.tar.bz2
cd httpd-2.4.1
./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-so --enable-deflate --enable-expires --enable-headers --enable-rewrite

(İhtiyacanız olan diğer modülleri de ekleyerek derleyebilirsiniz bana deflate expires header ve rewrite lazım olduğu için bunları ekledim)

Hata alıyorsak gcc derleyici ve diğer paketleri de kurmamız gerekecek

yum install apr-devel apr-util-devel gcc pcre-devel.x86_64 zlib-devel openssl-devel

make (yazalım)

Tekrar aşağıdaki gibi bir hata alabiliriz

rotatelogs.c:298: warning: implicit declaration of function ‘apr_file_link’
/usr/lib64/apr-1/build/libtool --silent --mode=link gcc -std=gnu99 -pthread
-o rotatelogs rotatelogs.lo /usr/lib64/libaprutil-1.la -ldb-4.7 -lexpat
-ldb-4.7 /usr/lib64/libapr-1.la -lpthread
rotatelogs.o: In function `post_rotate':
rotatelogs.c:(.text+0x5ed): undefined reference to `apr_file_link'
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [rotatelogs] Error 1
make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/httpd-2.4.1/support'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/httpd-2.4.1/support'
make: *** [all-recursive] Error 1

Bunun sebebi mevcut apr ve apr-util'in versiyonun apache 2.4 ün istediğinden daha düşük olmasındandır bu yüzden bunlarıda güncelleyeceğiz.

cd /usr/local/src/httpd-2.4.1/srclib/

wget http://mirror-cybernet.lums.edu.pk/pub/apache//apr/apr-util-1.4.1.tar.bz2
wget http://mirror-cybernet.lums.edu.pk/pub/apache//apr/apr-1.4.6.tar.bz2

Açılmaz ise diğer yedek linklerden birini deneyebiliriz.

tar -jxf apr-1.4.6.tar.bz2
tar -jxf apr-util-1.4.1.tar.bz2
mv apr-1.4.6 apr
mv apr-util-1.4.1 apr-util

Şimdi tekrar konfigüre edelim

./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-so --enable-deflate --enable-expires --enable-headers --enable-rewrite --with-included-apr --with-included-apr-util
make
make install

Bu yazının arından CentOS 6.2 üzerine Apache 2.4.1'i başarıyla yükleyebileceksiniz eğer bir problem yaşarsanız veya zorlanırsanız yorum yazarsanız cevaplamaya çalışalım.

Hepinize afiyet olsun.

Aramalar:

centos apache kurulumu

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir