Category: Zimbra

Zimbra Mail Server

0

centos 7 ve zimbra 8.5.0 patch 1 zmconfigd not running

Starting zmconfigd…/opt/zimbra/bin/zmconfigdctl: line 94: 17418 Killed /etc/hosts dosyasnızdaki ::1 ile başlayan satırı   ##::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 olarak değiştirip tekrar deneyin.

zimbra web interface not working 1

zimbra web interface not working

Zimra sunucunuz da durduk yere web arayüzünün açılmadığını görürseniz zmprov fc local [] INFO: I/O exception (java.net.ConnectException) caught when processing request: Connection refused [] INFO: Retrying request ERROR: zclient.IO_ERROR (invoke Connection refused, server: localhost)...

Zimbra – Postfix : 554 5.7.1 : Relay access denied 0

Zimbra – Postfix : 554 5.7.1 : Relay access denied

Mevcut zimbranıza yeni bir alan adı eklediğinizde ya da ip adresini değiştirdiğinizde bu hata ile karşılabilirsiniz. Durumu düzeltmek için ; Önce mevcut izinli iplerimizi kontrol edelim, # su – zimbra $ postconf mynetworks mynetworks...