cPanelde DNS Sunucusunu Değiştirmek

# grep -H '' /usr/local/cpanel/version /var/cpanel/envtype
# stat /var/cpanel/usensd
# /scripts/setupnameserver --current
# /scripts/restartsrv_named --status
# /scripts/restartsrv_named --check
# /scripts/restartsrv named

# /scripts/setupnameserver --help  
setupnameserver [options] [nameserver type]

  Options:
   --help    Brief help message
   --force   Rerun configuration routines even if the selected
          nameserver type is already configured
   --current  Show the currently selected nameserver type


  Nameserver Types:
   bind     Suggested. Functions as both authoritative 
          and caching nameserver.
   nsd     Lower memory. Functions only as authoritative
          nameserver.
   disabled   Disable the local nameserver.

# /scripts/setupnameserver --force bind
# /scripts/setupnameserver --force nsd
# /scripts/setupnameserver --force disabled

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir