DNS Kayıtlarını Yeniden Oluşturmak | ReCreate All DNS Zones in cPanel

Önce yedekleyelim

cp /var/named/named.conf cp /var/named/named.conf.bkp

Bütün kayıtları Silelim / Remove All Zones

for i in `cat /etc/trueuserdomains | cut -d: -f1` ;do /scripts/killdns $i ;done

Bütün Kayıtları yeniden oluşturalım / ReCreate All Zones

for i in `cat /etc/trueuserdomains | cut -d: -f1` ;do /scripts/add_dns -domain=$i ;done

işlem tamam / e.i.o

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir