Exim Queue Silmek

Eximde mail kuyruğunu boşaltmak isterseniz aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

killall -9 exim; rm -rf /var/spool/exim/input; service exim restart

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir