jos_session

DROP TABLE IF EXISTS `jos_session`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_session` (
`username` varchar(150) default '',
`time` varchar(14) default '',
`session_id` varchar(200) NOT NULL default '0',
`guest` tinyint(4) default '1',
`userid` int(11) default '0',
`usertype` varchar(50) default '',
`gid` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
`client_id` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
`data` longtext,
PRIMARY KEY (`session_id`(64)),
KEY `whosonline` (`guest`,`usertype`),
KEY `userid` (`userid`),
KEY `time` (`time`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

Aramalar:

mt65xx android root

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir