locate: can not open `/var/lib/mlocate/mlocate.db’

bu hatayı alıyorsanız

[root@localhost /]# locate
locate: can not open `/var/lib/mlocate/mlocate.db’: No such file or directory

updatedb komutu ileproblemi giderebilirsiniz.

[root@localhost /]# updatedb

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir