Qmail Log Dosyalarının Boyutunu Arttırmak

Bilindiği gibi qmail’e ait işlem günlüklerinin tutulduğu dosyalarının ön tanımlı size değeri 100KB’dir. /var/log/qmail dizini altında duran bu log dosyalarının ebatı 100KB’dir sınırına ulaştığı zaman ilgili dosya Multilog tarafından rename edilir ve current isimli yeni bir log dosyası açılır; ayrıca rename edilerek backuplanan eski dosyaların sayısı da en fazla 5 olabilir. Dolayısı ile geçmişe yönelik qmail aktivitelerini daha rahat izleyebilmek için bu log dosyalarının boyutlatını arttırmak isteyebilirsiniz.

Örneğin, qmail-send’e ait aktivitelerin işlem günlüklerini tutan log dosyasının değeriğini attırmak için aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz:

/var/qmail/supervise/qmail-send/log/ dizini altındaki run isimli dosyayı editleyin.

# vi /var/qmail/supervise/qmail-send/log/run

Dosyanın içeriği default olarak şu şekildedir:

#!/bin/sh
exec /usr/local/bin/setuidgid qmaill /usr/local/bin/multilog t /var/log/qmail

Bu dosyaya aşağıda görüldüğü gibi nnum ve ssize değerlerini ekleyin.

#!/bin/sh
exec /usr/local/bin/setuidgid qmaill /usr/local/bin/multilog t n50 s1000000 /var/log/qmail

Bu değerler, multilog’a qmail-send ile ilgili log dosyasının değeri 1MB~ ‘ye ulaştığı zaman rename işlemini yapmasını ve yeni bir current dosyası oluşturmasını söylemektedir. nnum değerinde belirtilen 50 rakamı ise eski logların 50 adede kadar tutulmasını söyler.

Aynı işlemi qmail-smtp ve qmail-pop3 için de yapabilirsiniz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir