Rblsmtpd

Rblsmtpd, ucspi-tcp paketi ile gelen Realtime Blocking List yazılımıdır. Bu yazılım gelen maillerin source ip’lerini daha önceden belirlediğiniz bir RBL veritabanınında sorgular ve listede bulması halinde maili reject eder. Bu şekilde spammerlara karşı güzel bir önlem almış olursunuz.

Yapılandırması da oldukça kolaydır:

Qmail’inizi stop ettikten sonra, /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run dosyasını editleyin.

Dosyanın orjinali (genel olarak) aşağıdaki gibidir :

#!/bin/sh

QMAILDUID=`id -u qmaild`
NOFILESGID=`id -g qmaild`
MAXSMTPD=`cat /var/qmail/control/concurrencyincoming`
LOCAL=`head -1 /var/qmail/control/me`

if [ -z "$QMAILDUID" -o -z "$NOFILESGID" -o -z "$MAXSMTPD" -o -z "$LOCAL" ]; then
  echo QMAILDUID, NOFILESGID, MAXSMTPD, or LOCAL is unset in
  echo /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run
  exit 1
fi

if [ ! -f /var/qmail/control/rcpthosts ]; then
  echo "No /var/qmail/control/rcpthosts!"
  echo "Refusing to start SMTP listener because it'll create an open relay"
  exit 1
fi

exec /usr/local/bin/softlimit -m 7000000 \
  /usr/local/bin/tcpserver -v -R -l "$LOCAL" -x /etc/tcp.smtp.cdb -c "$MAXSMTPD" \
    -u "$QMAILDUID" -g "$NOFILESGID" 0 smtp /var/qmail/bin/qmail-smtpd 2>&1

Dosyaya, aşağıda kırmızı ile belirtilmiş eklemeleri yapın.

#!/bin/sh

QMAILDUID=`id -u qmaild`
NOFILESGID=`id -g qmaild`
MAXSMTPD=`cat /var/qmail/control/concurrencyincoming`
LOCAL=`head -1 /var/qmail/control/me`

RBLLIST=""
RBLLIST=$RBLLIST" -r bl.spamcop.net"
#RBLLIST=$RBLLIST" -r relays.ordb.org"
RBLLIST=$RBLLIST" -r dnsbl.sorbs.net"
#RBLLIST=$RBLLIST" -r safe.dnsbl.sorbs.net"
#RBLLIST=$RBLLIST" -r dev.null.dk"
#RBLLIST=$RBLLIST" -r list.dsbl.org"
#RBLLIST=$RBLLIST" -r multihop.dsbl.org"
#RBLLIST=$RBLLIST" -r orbs.dorkslayers.com"
#RBLLIST=$RBLLIST" -r orbz.gst-group.co.uk"
#RBLLIST=$RBLLIST" -r sbl-xbl.spamhaus.org"


if [ -z "$QMAILDUID" -o -z "$NOFILESGID" -o -z "$MAXSMTPD" -o -z "$LOCAL" ]; then
  echo QMAILDUID, NOFILESGID, MAXSMTPD, or LOCAL is unset in
  echo /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run
  exit 1
fi

if [ ! -f /var/qmail/control/rcpthosts ]; then
  echo "No /var/qmail/control/rcpthosts!"
  echo "Refusing to start SMTP listener because it'll create an open relay"
  exit 1
fi

exec /usr/local/bin/softlimit -m 7000000 \
  /usr/local/bin/tcpserver -v -R -l "$LOCAL" -x /etc/tcp.smtp.cdb -c "$MAXSMTPD" \
    -u "$QMAILDUID" -g "$NOFILESGID" 0 smtp \
/usr/local/bin/rblsmtpd -C $RBLLIST /var/qmail/bin/qmail-smtpd 2>&1

Daha sonra qmail’i yeniden başlatın. Böylce, gelen smtp istekleri dosyanın yukarısında belirtilen RBLLIST sunucularında sorgulanacaktır. Örnekte, bl.spamcop.net ve dnsbl.sorbs.net block listeleri kullanılıyor. Başlarında # işareti konup comment out edilmiş olanlar ignore edilmektedir. Farklı blocklistler kullanmak istemeniz durumunda, yeni RBLLIST satırları ekleyebilirsiniz.

Linkler:
http://cr.yp.to/ucspi-tcp/rblsmtpd.html
http://www.qmailinfo.org/index.php/Rblsmtpd
http://www.belgeler.org/howto/qmail-kurulumu-nasil_rblsmtpd.html

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir