Starting httpd: (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address

# /etc/init.d/httpd restart

Stopping httpd: [ OK ]

Starting httpd: (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80

(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80

no listening sockets available, shutting down

Unable to open logs

Çözüm için aşağıdaki komutları uygulayın ;

for i in `ps auwx | grep -i nobody | awk {'print $2'}`; do kill -9 $i; done
for i in `lsof -i :80 | grep http | awk {' print $2'}`; do kill -9 $i; done
for i in `lsof -i :80 | grep http | awk {' print $2'}`; do kill -9 $i; done
service httpd restart

You may also like...

2 Responses

  1. semih diyor ki:

    sagol isime yaradı..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir