Tagged: 451

Exim – 451 Temporary local problem – please try later 0

Exim – 451 Temporary local problem – please try later

Bu hatayı alıyorsanız /etc/localdomains dosyasını yeniden oluşturmanız gerekmekte : Konsolda root iken aşapıdaki komutu uygulayın. rm -f /etc/localdomains; touch /etc/localdomains; for i in `dir -1 /etc/valiases`; do echo $i >> /etc/localdomains; done Bu komut...