Tagged: error no

RoundCube Service Unavailable – Error No. [0x01F4] 0

RoundCube Service Unavailable – Error No. [0x01F4]

Service Unavailable – Error No. [0x01F4] hatasını alıyorsanız. Bu hatayı RoundCuce coderlerinin rcube_db.inc dosyasındaki hatalı bir kodlamasından dolayı almaktasınız. Çözümü için: Konsolda locate rcube_db.inc yazıp dosyayı bulun. Problem aşağıdaki fonksiyondaki <pre lang=”php” lineno=”4″> function...