Tagged: nt

Numara taşınabilirliğine yönetmelik 0

Numara taşınabilirliğine yönetmelik

Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, elektronik şebekelerinde numara taşınabilirliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Yönetmeliğe göre, ulusal numaralandırma planında yer alan coğrafi numaralar, coğrafi olmayan numaralar ile mobil numaralar, numara taşınabilirliği...