Etiketlendi: türkçe karakter

Sunucu Taraflı MySQL Türkçe Karakter Ayarı 0

Sunucu Taraflı MySQL Türkçe Karakter Ayarı

Merhabalar bununla ilgili /etc/my.cnf dosyanızı açıp aşağıdaki ekleyin. Sonra mysql servisini restart edin. default-character-set=latin5 default-collation=latin5_turkish_ci init_connect=’SET NAMES latin5′

Apache Türkçe Karakter Desteği 0

Apache Türkçe Karakter Desteği

İlk olarak, /etc/httpd/conf/httpd.conf dosyasına girin. pico /etc/httpd/conf/httpd.conf Orada AddDefaultCharSet adında bir satır var O UTF-8 olacak onu ISO-8859-9 yap kaydet ve çık. Sonra /sbin/service httpd restart et