Tagged: Your email requires verification

Your email requires verification 1

Your email requires verification

cPanel üzerinde kullandığınız maillerinize biri mail attığında daha doğrusu spam zannedildiğinde doğrulama amaçlı giden ve reply yapılmasını isteyen bir e-posta mesajıdır. O mesajı cevapla yaparsanız beyaz listeye alınırsınız ve o kişi için bir daha...