Unable to resolve type ‘DevExpressReg.LicensePatcher, DevExpressReg,

Bu mesajı alıyorsanız, Solution Explorer altındaki Properties tabından licenses.licx dosyasını silin ve projeyi yeniden derleyin sorun çözülecektir.

Unable to resolve type 'DevExpressReg.LicensePatcher, DevExpressReg, Version=11.2.0.4, Culture=neutral, PublicKeyToken=d6ff4ebaea2d8ac4' \Properties\licenses.licx

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir