URL Ayrıştırmak (Parse URL)

URL ayrıştırmak için PHP4 ve üzerinde parse_url komutu kulanılabilir.
Bu fonksiyon ile bir url'yi rahatlıkla ayırabilirsiniz.
Yanlış biçimlendirilmiş URL ,FALSE ve E_WARNING değerini döndürür.
Dizi bileşenleri aşağıdaki gibidir.
scheme - e.g. http
host
port
user
pass
path
query - soru işaretinden sonra ?
fragment - şarp işaretinden sonra #
PHP_URL_SCHEME,
PHP_URL_HOST,
PHP_URL_PORT,
PHP_URL_USER,
PHP_URL_PASS,
PHP_URL_PATH,
PHP_URL_QUERY
PHP_URL_FRAGMENT
Örnek Kullanım :
$url = "http://www.mehmet-ali.net/url-ayristirmak-parse-url/#comments";
$arr = parse_url($url)
print_r($arr);
Çıktısı :
www.mehmet-ali.net
YADA
<?php
$site = "http://www.mehmet-ali.net/url-ayristirmak-parse-url/#comments";
echo  parse_url($url,PHP_URL_HOST);
?>
Çıktısı :
www.mehmet-ali.net
//# işaretinden sonraki kısmı yazdırmak için
echo  parse_url($url,PHP_URL_FRAGMENT);
Çıktısı :
comments
Regex ile nasıl yaparım derseniz :
$url = "http://www.mehmet-ali.net/";
// get host name
preg_match("/^(http:\/\/)?([^\/]+)/i",
$url, $domain_only);
$host = $domain_only[2];
echo "Alan adi:  " . $host;

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir