www adresine yönlendirmek

Site ziyaretçilerinizi site.com dan www.site.com'a yönlendirmek isterseniz

Apache için ;

#.htaccess
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.domain\.com
RewriteRule (.*) http://www.domain.com$1 [R=301,L]

Nginx için ;

# /etc/nginx/nginx.conf
if ($http_host !~ "^www\.domain\.com$") {
rewrite ^(.*) http://www.domain.com$1 permanent;
}

ayarlarını kullanabilirsiniz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir